I-5 - NB MLK Jr Way to NE Ravenna Br - Pavement Repair & More - Revive I-5 Seattle project information in Tagalog

Muling Pagsasaayos sa I-5
Seattle

Northbound I-5 Martin Luther King Jr. Way hanggang sa NE Ravenna Blvd

Sa panahon ng tagsibol at tag-init ng taong 2018, kukumpunihin ng mga contractor crew ng Kagawaran ng Transportasyon ng Estado ng Washington (Washington State Department of Transportation) ang halos 13 milya ng northbound I-5 sa pagitan ng Martin Luther King Jr. Way at Northeast Ravenna Boulevard.

Sa gawaing ito, gagawin ang sumusunod:

 • Papalitan ang 37 expansion joint ng tulay.
 • Papalitan ang maraming seksyon ng kongkretong panel.
 • Dudurugin at muling sesementuhan ang kalsada.

Mga Pagsasara

Gagawin sa gabi ang karamihan ng gawain, ngunit nangangailangan din ang proyektong ito ng dalawang weekend na pagsasara ng northbound I-5 mula sa West Seattle Bridge hanggang sa Yesler Way. Bukod pa rito, magkakaroon ng apat na weekend kung saan dalawang lane lang ang bubuksan sa trapiko.

Sa panahon ng anim na weekend ng gawain, sisimulan ng mga crew ang mga pagsasara sa huling bahagi ng gabi ng Biyernes at tatapusin sa umaga ng Lunes kung kailan marami ang nagko-commute. Nakasalalay sa panahon ang gawain na maaaring magpabago sa mga petsa ng mga pagsasara.

Mga nakaiskedyul na pagsasara sa weekend:

 • Abril 20-23 (Dalawang lane ang bukas)
 • Mayo 11-14 (Dalawang lane ang bukas)
 • Mayo 18-21 (Dalawang lane ang bukas)
 • Hunyo 1-4 (isasara ang buong northbound)
 • Hulyo 13-16 (isasara ang buong northbound)
 • Agosto 10-13 (Dalawang lane ang bukas)
 • Oktubre 12-15 (Dalawang lane ang bukas)

Magplano nang maaga

Asahang magkakaroon ng matatagal na pagkaantala sa buong rehiyon. Kailangan ng WSDOT ang iyong tulong upang mapanatiling umuusad ang trapiko sa rehiyon habang ginagawa ang konstruksyon.

Pakisaalang-alang ang mga sumusunod na tip sa paglalakbay:

 • Ipagpaliban o baguhin ang iskedyul ng mga opsyonal na biyahe.
 • Bumiyahe bago ang 8 a.m. o pagkalipas ng 8 p.m. kung maaari.
 • Sumakay sa pampublikong sasakyan o carpool.
 • Dumaan sa mga alternatibong ruta tulad ng mga ruta ng estado na 99, 599, 518, 509 at I-405, ngunit inaasahang magkakaroon ng mga pag-back up at pagkaantala.

Bakit namin ito ginagawa

Ang I-5 ay pangunahing daanan ng transportasyon ng Washington at mahigit 50 taon na ito. Makakatulong ang gawaing ito na panatilihin itong maaasahan para sa mga commuter at freight hauler na umaasa rito bawat araw.

IMPORMASYON NG PROYEKTO:
www.wsdot.wa.gov/Projects/I5/MLKtoRavennaPaveRepair

IMPORMASYON SA MULING PAGSASAAYOS NG I-5:
www.reviveI5.com

MGA UPDATE SA EMAIL:
https://public.govdelivery.com/accounts/WADOT/subscriber/new

CONTACT:
Tom Pearce
Communications

206-440-4696
PearceT@wsdot.wa.gov